Estudiarem i posarem en pràctica alguns dels estils cal·ligràfics més característics de la història de l’escriptura i ens aproparem al lettering a partir de les formes apreses. Aquest taller el dedicarem a la cal·ligrafia itàlica. No cal tenir coneixements de cal·ligrafia ni de lettering.

Activitats relacionades
(cal·ligrafia, lettering, taller)