Ciència a Barcelona: de la medicina medieval a la recerca biomèdica

Activitats relacionades
(barcelona, ciència, història)