La fotografia com a art: un recorregut per la seva història

Activitats relacionades
(art, curs, fotografia, història, humanitats, imatge, moviments artístics, taller)