Què ens diuen els mitjans de comunicació quan ens informen?

Activitats relacionades
(comunicació, mitjans, taller)