09/06/2020

Arxivem la COVID19

#Fembarri #ArxivemlaCovid19 #Memòriapública

Consells per a la ciutadania i els arxius per captar evidències documentals de l’impacte social de la COVID19.

Coneixes l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya? Amb motiu del Dia Internacional dels Arxius, avui 9 de juny, et volem donar a conèixer aquesta associació i la seva nova iniciativa en temps de COVID19.

L’Associació té la missió de defensar els interessos legítims, tant individuals com col·lectius, dels arxivers i els gestors de documents, així com la d’impulsar i desenvolupar la professió. Al 2017 van engegar una iniciativa per a la documentació proactiva de la futura memòria pública agrupada sota el hashtag #ArxivemelMoment. Es volia promoure una arxivística social, participativa, democràtica i compromesa cívicament on totes les veus hi poden tenir lloc.

Ara, i com una continuïtat al moviment #ArxivemelMoment, es sumen a tot un seguit d’iniciatives que han sorgit en els darrers mesos per part de diversos arxius, sobretot municipals, amb l’objectiu de captar evidències documentals de l’impacte social de la #COVID19. La seva proposta, sota el hashtag #ArxivemlaCovid19, consisteix en un recull de consells per a la ciutadania i els arxius a partir de la documentació (fotos, escrits, gravacions…) enviada pels participants sobre la seva experiència i vivències en temps de pandèmia.

Consulta aquí sota la versió actualitzada dels consells que van elaborar tant per al conjunt de la ciutadania com per al dels centres d’arxiu interessats a tirar endavant projectes per documentar esdeveniments o moviments d’impacte social del present.

T’animem a participar-hi!

arxivemlacovid19

Associació Arxivers

Pujar