Miscel·lània

Fotografia i poesia de Dolors Gibert i Rafael Casanova

26/07/2018

HUB TREES

Videoinstal·lació i tapís de Núria Benet

26/07/2018

Enfilalls

Un projecte d’Alícia Casadesús i els alumnes de l’Institut Jaume Balmes

03/04/2018

De l’ombra a la llum

Fotografies realitzades per dones del taller De l’ombra a la llum i per Maria Espeus

17/07/2017