El s.XIX significa una ruptura amb la tradició establerta anteriorment. Va ser testimoni del naixement i la mort de les filosofies idealistes i de les revolucions polítiques, així com de la consolidació de la modernitat. Al món de l'art és el segle del viatge a l'infinit, quan el subjecte i els seus estats anímics o la seva visió del món s'introdueixen en l'obra d'art per crear una nova visió de l'ésser humà i de la pràctica artística. Goya, Delacroix, els romàntics o Manet seran part fonamental d’aquest viatge.

Activitats relacionades
(art, segle XIX, taller)