T’apassionen els mapes? Vols saber com ha evolucionat al llarg de la història el coneixement del planeta i la manera de representar-lo? Ens aproparem als primers mapes coneguts de la Grècia clàssica, als mapamundis circulars propis del món medieval, veurem com ha estat la descoberta de noves terres a partir de la cartografia així com les aportacions d'erudits, viatgers i navegants fins arribar a l’actualitat. Com a guia, visitarem l'exposició Ecumene a l'Arxiu de la Corona d'Aragó.

Activitats relacionades
(cartografia, història, taller)