Consciència i presència, eines Gestalt d'autoconeixement

Activitats relacionades
(barcelona, benestar, consciencia, creixement personal, curs, estiu, gestalt, taller)