Deconstruint el feminisme: passat, present i futur

Activitats relacionades
(barcelona, curs, feminismes, hisoria, humanitats, sociologia, taller)