Defensa personal: tècniques de prevenció

Activitats relacionades
(barcelona, curs, defensa personal, exercici físic, taller)