El plaer de la lectura: textos de la literatura occidental

Activitats relacionades
(barcelona, curs, humanitats, lectura, literatura, taller)