Història de la música: de Mozart a l’Impressionisme

Ens endinsarem en el moment de la culminació de l’anomenat ‘classicisme musical’ representat per les dues grans figures de F. J. Haydn i W. A. Mozart. El nou impacte del romanticisme literari i pictòric trobarà ressò immediat en les figures de Beethoven, Schubert i la posterior generació de compositors alemanys. A la perifèria d’Europa s?està cercant, en la tradició popular, l’arrel d’una música pròpia. Germànics i francesos forjaran les seves sonoritats tot preparant un pont cap al s. XX.

Horari
Dimecres 20 - 21.30 h
Dates
18/01/2023 - 22/03/2023
Espai
Sala d’Actes
Docent
Joan Vives I Bellalta
Preu
81,49
Pujar