Introducció a les relacions internacionals: claus per entendre el món

Activitats relacionades
(barcelona, curs, història, món actual, política, relacions internacionals, taller)