It's not TV: del cinema a les sèries de televisió

Activitats relacionades
(art, audiovisual, barcelona, cinema, curs, estiu, sèries TV, taller)