Nord d’Àfrica i Orient Mitjà: política, cultura i història

Analitzarem els principals elements polítics, culturals i històrics que ens ajuden a entendre les tendències actuals a la regió del Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà. Amb sessions dedicades a països o subregions concretes amb un pes específic clau i sessions temàtiques sobre aspectes com la ideologia islamista, els drets de la dona o el llegat de les Primaveres Àrabs. Ho tractarem des d’un punt de vista pedagògic i amb la participació de l’alumnat, que podrà decidir algun dels temes de què es parlaran a les últimes sessions del taller.

Horari
Dimecres 18 - 19.30 h
Dates
25/01/2023 - 29/03/2023
Docent
Ricard Gonzalez Samarranch
Preu
81,49
Pujar