Voguing: endinsa’t en la cultura del ballroom

Activitats relacionades
(ball, barcelona, dansa, estiu, taller, voguing)