La Clota

La Clota és un dels pocs barris de
Barcelona que encara manté un aspecte rural o semirural prou
destacat. El fet de ser un barri petit i ensotat ha propiciat, en part, el seu aïllament
i que hagi mantingut el seu caràcter rural fins als nostres dies. Territori ric
en aigua, atès que antigament confluïen la riera d’Horta, el torrent de Sant
Genís, el de les Catorze plomes i el de la Genissa, aviat es va convertir
en un indret atraient per viure-hi. Des d’antic, ja s’aprofitava el sòl fèrtil
del seu conjunt i això va fer que hi proliferessin conreus entremig de les
cases i pous que s’hi van anar construint.

Dia
Dissabte 28/01/2023 10:30 - 13:30
Espai
Exterior
A càrrec de

Oleguer Biete March

Preu
16,30
Pujar