L’exposició universal del 1888

L’Exposició de 1888 va ser el primer gran esdeveniment internacional que s’organitzà a Barcelona i que va passar a la història com un model de desenvolupament. Fou el primer gran pas de l’economia catalana cap a l’europeïtzació. Barcelona va experimentar una sèrie de canvis urbanístics i va posar en marxa noves infraestructures i serveis que millorarien la vida de la ciutadania, al mateix temps que donava una imatge de modernitat a ulls dels visitants.

Dia
Dissabte 19/11/2022 10:30 - 13:30
Espai
Exterior
A càrrec de

Meritxell Carreres Galdós

Preu
15,97
Pujar