La realitat de la llar de la fotògrafa Paz García

 FOTO-1-dia-3-de-confinament-el-tema-guants-sens-va-de-les-mans..