Oberta la 6a Convocatòria d’Arts Visuals de La Casa Elizalde

25/06/2018

S’obre el termini per presentar projectes artístics dins el programa d’arts visuals de La Casa Elizalde. L’objectiu d’aquesta convocatòria és estimular la creació en arts plàs­tiques i visuals, l’experimentació es­tètica, el treball interdisciplinari i la reflexió crítica sobre la societat con­temporània.

La proposta guanyadora rebrà una quantitat màxima de 6.000€ per des­tinar al comissariat, disseny, producció i muntatge de l’exposició. L’exposició del projecte premiat es durà a terme durant la tardor de 2019. Podran participar-hi artistes, col·lectius i comissaris que estiguin vinculats amb la ciutat de Barcelona.

Els projectes hauran de ser produïts específicament per a la convocatòria i dissenyats per ser exhibits a les sa­les d’exposició de La Casa Elizalde, d’acord amb les característiques tèc­niques i d’espai. També hauran d’incloure activi­tats relacionades que complementin l’exposició.

S’admetran projectes de qualsevol dis­ciplina artística: pintura, escultura, fo­tografia, dibuix, vídeo i instal·lació. La selecció es farà amb criteris de qualitat artística, originalitat, viabilitat tècnica i pressupostària i adequació a la línia de treball del centre.

Els projectes s’hauran de lliurar al cen­tre o per correu postal a La Casa Elizal­de fins al 19 d’octubre de 2018. La resolució de la convocatòria es farà pública el 18 de desembre de 2018 i es podrà consultar al web del centre cultural.

Descarrega les bases de la 6a Convocatòria d’Arts Visuals aquí.

Descarrega el formulari per participar a la convocatòria.