15/05/2020

Reflexions d’emergència sobre la pandèmia de la COVID-19

#Elizalderecomana #Filosofia #Taller

La filosofia com a agent viral.
En Francis Garcia, professor de filosofia de La Casa Elizalde des de fa més de 15 anys, juntament amb el seu col·lega Andityas Soares, han publicat un nou llibre, El virus como filosofía o la filosofía como virus, que podreu trobar a l’editorial Bellaterra.
Els virus, tot i no estar ni vius ni morts, poden envair un cos -individual o social- i arrencar de la normalitat desafiant les seves potències. En aquest sentit, la filosofia, aquest pensament mancada de fonaments últims -en estar en constant mutació- és com un agent viral capaç de contribuir al desafiament de comprendre i actuar en un present com el nostre, en el qual hem arribat a una zona de indeterminació que sembla renovar-se dia rere dia. Només el pensament crític-filosòfic és capaç d’anar més enllà de les narratives convencionals que veuen en l’actual pandèmia de COVID-19 un problema mèdic-sanitari i econòmic en lloc del que és: una intrusió total i incommensurable en la rutina del planeta, la qual pot donar lloc tant a una nova ètica del comú i de la cura o bé a un enorme dispositiu biopolític posat a disposició dels governs i dels mercats per incrementar el control i la disciplina. Per això, aquest llibre pretén llegir la pandèmia a partir de la seva inadaptació en relació a les diades que marquen la nostra experiència, com ara natura i cultura, vida i mort, entre d’altres. Amb aquesta finalitat, discutim algunes de les recents interpretacions filosòfiques de la pandèmia per assenyalar la seva insuficiència a l’hora d’enfrontar-se al realment nou que implica l’actual coronavirus, que únicament es pot entendre a partir d’una consideració del seu caràcter agenciador de subjectivitats.
De moment només han pogut fer el llançament online de la seva publicació i a partir del juny podreu trobar l’exemplar físicament a les llibreries.

 

 

Pujar